Muat turun

Produk Bahasa-bahasa Versu Saiz Fail
CloneBD 1.2.3.0 35.6 MB Muat turun
CloneDVD 2.9.3.3 5.0 MB Muat turun
Virtual CloneDrive
(Perisian percuma)
5.5.0.0 1.6 MB Muat turun

Muat turun

Anda boleh muat turun dan nilai produk-produk kami dengan percuma untuk tempoh 21 hari. Selepas waktu ini anda mesti daftar produk-produk itu untuk terus menggunakan mereka.

Pemasangan

Hak Pentadbir diperlukan untuk memasang. Hanya dwiklik Setup.exe dan pendeta pemasangan akan memandu anda dengan pemasangan. Jika diminta, sila but semula komputer anda selepas pemasangan.

Cara untuk Kemas kini

Jika anda telah memasang satu atau lebih banyak produk kami, anda boleh mengemas kini mereka dengan memasang versi paling terbaru diatas apa yang sudah ada. Jika diminta, sila but semula komputer anda selepas pemasangan.

CloneDVD Pertukuran Kekunci

Jika anda mempunyai CloneDVD versi runcit berkotak dan anda ingin memasang versi muat turun, anda perlu terlebih dahulu tukar nombor siri kotak kepada lesen kunci dalam talian. Sudah tentu penukaran ini secara percuma.